Visā Latvijā ir izsludināta valsts mēroga dabas katastrofa. Šāds lēmums pieņemts šodien Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē.


Sēde tika sasaukta, lai izskatītu pašvaldību lūgumus izsludināt ārkārtējo situāciju 11 novados. Tomēr – definējumu nolemts mainīt un attiecināt uz visu Latvijas teritoriju.

Rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas lauksaimniecībā definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.

Atšķirībā no ārkārtas situācijas šāds formulējums neuzliek nekādus ierobežojumus, bet ļauj iedarbināt nepārvarama spēka jeb forsmažora apstākļus. Amatpersonas skaidro, ka lauksaimniekiem tagad ir juridisks pamats saņemt atvieglojumus dažādu līgumu un saistību neizpildes gadījumā, tai skaitā arī pret Eiropas komisiju.