Mācību gada pirmā diena ir satraucošs notikums skolēniem un viņu vecākiem, lieliski, ja tā vecākiem ir brīvdiena.


Likums nenosaka, ka brīvdiena ir tieši 1.septembris, bet vecākiem ar vienu vai diviem bērniem pienākas papildatvaļinājuma diena, ar trim un vairāk bērniem trīs apmaksātas brīvdienas, informē Valsts darba inspekcija. Vienojieties ar darba devēju!

Darba likums ( 151. panta pirmā daļa) noteic, ka darba devējs ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:

*) darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, - trīs darba dienas;
*) darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, - ne mazāk par vienu darba dienu.


Šīs likumā noteiktās tiesības var izmantot abi vecāki.

Tiesiskais regulējums neparedz, ka šīs papildatvaļinājuma dienas ir piesaistītas konkrētam datumam. Vecāki var izvēlēties, vai šī brīvdiena būs 1.septembrī vai citā dienā. Papildatvaļinājuma diena pienākas ikvienam bērna vecākam, kas var darba devējam uzrādīt apliecinošu dokumentu, ka ir bērna tēvs vai māte un bērns vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Darba likums nenoteic, ka 1.septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni uzsāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena. Par brīvdienu mācību gada pirmajā dienā darbinieks un darba devējs var vienoties. Var arī atsevišķi vienoties darba līgumā, koplīgumā, kā arī iestādes vai uzņēmuma darba kārtības noteikumos vai citā iekšējā dokumentā.

Par brīvdienu 1.septembrī darbinieks un darba devējs var atsevišķi vienoties arī tad, ja šis jautājums nav atrunāts darba līgumā vai darba kārtības noteikumos. Tad darbiniekam par šādu iespēju darba devējam jāpajautā laikus, jo brīvdiena piešķirama un saņemama, abpusēji vienojoties, ziņo Valsts darba inspekcija.

LSM.lv